Home
Profil

Kernekompetencer:

Coaching i det personlige lederskab og Executive coaching

Sparring og ledelsesrådgivning

Teamudvikling og team coaching

Lederudvikling -            360 graders analyse, persontest:talent/motivation 

Kommunikationstræning – dialog, feedback, assertion, og konflikthåndtering

Kursus i Naturligt Lederskab – for lederen, konsulenten og specialisten, som vil udvikle sit personlige lederskab og sin kommunikation. Baseret på: Horse Assisted Education

   


Se mere om kursus i
Naturligt Lederskab

Download brochuren om
Naturligt Lederskab

 

in flow to grow


Indsigt – udvikling – vækst

Jeg har valgt flow som grundstenen i mit arbejde med udvikling af ledere, medarbejdere og teams.

Flow er den optimale balance mellem vores talent, motivation og udfordringer.      Når vi har både evnen, viljen og muligheden, lærer vi optimalt, udfolder vores kreativitet og oplever glæde, fordybelse og engagement.

Engagerede ledere og medarbejdere skaber værdi både for sig selv og for deres virksomhed.


Det som jeg er bevidst om, kan jeg lære at styre – det som jeg ikke er bevidst om, styrer mig!

Flow er at følge sin egen indre strøm, hvor man er i kontakt med sin kerne og sin intuition - herfra kan vi udfolde hele vores potentiale.

Jeg arbejder ud fra en tro på, at det personlige lederskab, som skabes indefra i kraft af øget bevidsthed, selvindsigt og ansvarlighed, er det bedste grundlag for permanent personlig og forretningsmæssig vækst.

Vigtigt for udviklingen af det personlige lederskab er, at det løbende omsættes til konkrete handlinger og løsninger af dagligdagens udfordringer.

In Flow’s målgruppe er private og offentlige virksomheder, som ser udvikling af engagerede og bevidste ledere og medarbejdere, som grundlaget for forretningsmæssig vækst. Kunder er bl.a.: LEGO, BASF, Energinet.dk, Modulex.

In Flow 


Webdesign by Læsø Grafikværksted